Friday, 9 March 2012

Sesi Pengajaran Menggunakan Sidang Video ( Latihan 10)SIDANG VIDEO

 • Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video ) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
 • Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
 • Sidang video berbeza dari videofon  kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
 • Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling.
 • Pelaksanaan telesidang ini memerlukan perancangan dan latihan yang rapi malah latihan dan percubaan perlu dijalankan sebelum menggunakan bahan sokongan media ini.
 • Telesidang ini adalah di antara jenis yang sesuai diaplikasi dalam sistem Pendidikan sesebuah negara yang membangun yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi 


JENIS PERSIDANGAN VIDEO

i. Banyak ke banyak
ii. Satu ke banyak
iii. Satu ke satu


CONTOH PENGGUNAAN SIDANG VIDEO

 • Pendidikan
 • Pembentangan (Presentations )
 • Perkongsian kerja antara
 • Penyelidik
 • Berkomunikasi
 • Teleperubatan
 • Mesyuarat
KEBAIKAN MENGGUNAKAN TELESIDANG

 • Mengurangkan kos perjalanan dan menjimatkan masa.
 • Membuka peluang luas dalam penglibatan bahagan hieraki sektor korporat dan lain-lain sektor.
 • Menambahkan produktiviti dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.
 • Membuat keputusan dengan cepat dan spontan.
 •  Mempertingkatkan komunikasi.
 •  Perhubungan pensyarah dan pelajar lebih akrab.
 • Penambahbaikan kepuasan dalam pengajaran atau di tempat kerja.
PERISIAN SIDANG VIDEO

 • Google Talk 1.0.0.104 Beta
 • Pidgin 2.7.9
 •  Skype 5.1.0.104
 •  Thunderbird 3.1.7
 • Trillian Astra 4.2.0.24
 • Windows Live Messenger 2011 (15.4.3508)
 • Yahoo! Messenger 11.0.0.1751 Beta
 • NetMeeting
 • MSN Messenger


KELEMAHAN PENGGUNAAN TELESIDANG

 • Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal.
 • Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.

TRANSMISI SIDANG VIDEO

Teknologi sidang video berfungsi dalam tiga peringkat iaitu :

1. Cekup (capture)
 • Kamera video digital menangkap imej dan mikrofon merakam bunyi audio.
 • Kamera menukar video ke dalam format digital dan dihantar kepada perisian sidang video yangkemudiannya dimampatkan.


2. Mampat
 • Perisian sidang video akan dimampatkan ke dalam bentuk digital.
 • Satu untuk audio dan satu lagi untuk video dan dihantar kepada modem.


3. Siar
 • Modem akan menukar tanda isyarat
 • digital kepada analog supaya ia boleh disiarkan melalui talian telefon yang biasa.
 • Perisian ini akan mentafsirkan kelajuan sambungan dan menentukan berapa banyak bingkai sesaat yang akan dihantar pergi dan balik.