Tuesday, 7 February 2012

Latihan 5 : Latihan Bina Ayat

Tuliskan ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelaa menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan , menukarkan imbuhan , atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa.
(i) memperisteri
(ii) memperbanyak
(iii) memperlekeh
(iv) memperkembang
(v) memperhamba
(vi) memperbesar

No comments:

Post a Comment